מחשבות: מגוון טורי דעה והגות

עמוד 16 מתוך 25
"מחשבות" בבית אבי חי הוא כר פורה של טורי דעה, הגות, דיונים פילוסופים, אקדמיים ורגשיים שמתקיימים במסגרת הנחת המוצא שלנו: 'כל ישראל חברים'. טקסטים מעוררים שבמרכזם סוגיות דוגמת צדק חברתי, ערכים, היהדות של ימינו וההיסטוריה של עמנו, יספקו לכם חומרים תמידיים למחשבה. את כובד הראש אפשר לאזן עם תכנים תוססים ושנונים כמו "דורבנות", לקסיקון הסלנג העברי החדש מיסודו של אסף שגיא, שיחות על המציאות הישראלית העכשווית ואקטואליה עם טובי החוקרים והאינטלקטואלים דוגמת פרופ' אביגדור שנאן וד"ר תומר פרסיקו