כל העדכונים
6.6 | שלישי | Leaving Sinai: The Spies, Before and After Heart of Stone; Heart of Flesh Thursday | June 29 | 20:00 will be broadcast live on Beit Avi Chai's Website לפרטים נוספים
8.11 | שלישי | הסדרה 'קרדום לחפור בה' תועבר בשידור חי באתר לפרטים נוספים
5.6 | שני | נעמי שמר ראשון | א בתמוז | 25.6 | 20:00 יועבר בשידור חי באתר. לפרטים נוספים
5.6 | שני | יפה ותמה קהילות שרות שלישי | ג בתמוז | 27.6 | 20:00 יועבר באתר בשידור חי. לפרטים נוספים