ציונות ראש בראש: מפגש 3

ציונות ראש בראש

המופע התקיים בתאריך
3.6.15
רביעי
20:00
ציונות ראש בראש
שלחו
לחבר
ציונות ראש בראש: מפגש 3
איש הרוח ואיש המעש – גורדון וברל

קיים הבדל עמוק בין תפיסת עולם הנשענת על חיבור בין יחידים – תפיסתו של גורדון, ובין תפיסה שלפיה ארגונים וקבוצות חדורי רוח הם הכוח העיקרי שיביא שינוי – תפיסתו של ברל כצנלסון. האם יש קשר בין מחלוקת היסטורית זו ובין נקודת המוצא לשינוי בישראל של היום?