הבל והבלים-דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת

הבל והבלים-דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת