בדיקת התקנת אפליקצה

בדיקת התקנת אפליקציה של בית אבי חי