גשם בעתו - רותי נבון

שלחו
לחבר
לכבוד שאילת הגשמים שהחלה היום קבלו ביצוע מחמם של רותי נבון ורונית שחר לשירה המקסים של תלמה אליגון רוז